Information om racketcenter i LBTK hallen

Styrelsen i Lomma Bjärreds TK har tagit ett principbeslut att ytterligare utveckla racketsporten i Bjärred genom att skapa ett racketcenter med två padelbanor och minitennisbanor. Vi har haft ett informationsmöte den 9 januari där förslaget presenterades och medlemmarna fick ställa frågor. Med det här informationsbrevet vill vi besvara en del av de frågor som uppkom på mötet och även informera om planerna till de medlemmar som inte hade möjlighet att vara med på mötet.

Bakgrund

LBTK äger och driver LBTK hallen med 8 tennisbanor. Klubbens tankar och planer med uppsägningen av kommunens avtal för bana 5 och 6 var bland annat att bättre kunna bedriva Tennisskolan och förlägga denna till enbart vardagar då behovet var som störst, att kunna arrangera större tävlingar som kräver 8 banor av bra kvalitet samt att vår tennisverksamhet skulle fortsätta växa. Vår analys av nuvarande banbeläggningen visar att den inte ökat i den omfattning vi hade i prognosen och att vi också kan bedriva befintlig tennisverksamhet även med 6 tennisbanor, under förutsättningen att vi marginellt strukturerar om vår Tennisskola och en del abonnemang och bättre utnyttjar alla veckans dagar. Det finns dessutom utrymme att ytterligare utöka Tennisskolan och satsa på nya områden, exempelvis vuxenträning som efterfrågas.

Vi ser att padelsporten har en enorm tillväxt i Sverige, och trycket på befintliga padelbanor är stort. Inte minst bland tennisspelare finns det ett intresse, då sporterna har en hel del likheter. Vi har även fått frågor från många medlemmar och även andra Bjärredsbor om inte LBTK kan bygga padelbanor på våra anläggningar, då det för närvarande saknas padelbanor i kommunen. Vi har också sett att exempelvis på Smörlyckans tennisbanor i Lund, där man tagit en tennisbana i anspråk för att bygga två padelbanor, en minitennisbana och mindre träningsanläggning, har fått en större genomströmning av människor på anläggningen och till och med ökat beläggningen även för tennisbanorna.

Klubbens ekonomi har genom åren varit relativt god och vi har en trygghet i att vår kassa är förhållandevis stor. Vi ser dock att den intäkten som uthyrningen till kommunen av bana 5 och 6 gav på 400 000 kr/år inte har kompenserats med ökade intäkter. Det innebär att vi gör ett resultat på ca – 250 000 kr för 2019, och ett liknande minusresultat enligt prognos för 2020. Vi har en del kommande investeringar som behöver göras i anläggningarna, och att då ta av vår buffert samtidigt som vi går med förlust är inte bra på längre sikt.

Racketcenter

Vår tanke är att skapa en mötesplats i LBTK hallen för alla intresserade av racketsport. I hallen på bana 7 och 8 sätter vi in två padelbanor och i de fria ytorna anlägger vi permanenta minitennisbanor. Anledningen till att vi enbart planerar för två padelbanor är att takhöjden begränsar för fler banor. Padelbanorna blir en mobil lösning som placeras på en plattform vilket innebär att man inte behöver göra åverkan på tennisunderlaget och därmed kan vi återställa hallen relativt snabbt. De mobila lösningarna är lika stabila som en stationär lösning och används bland annat på stora mästerskap.

De abonnemang som i dagsläget finns på bana 7 och 8 kommer i huvudsak kunna flyttas till bana 1 – 6. Sedan finns det ca 20 abonnemang som inte går att flytta pga nuvarande fullbeläggning av de andra banorna, men där kommer vi inför kommande säsong att se över hur vi kan strukturera om främst Tennisskolan för att de som vill ha kvar ”sina” abonnemangstider kan få det i möjligaste mån.

Investeringskostnad

Vi har tagit in offerter från tre av de större leverantörerna i Sverige. Kostnaden är ca 900 000 kr totalt för padelbanor och minitennisanläggning inkl. montering. Finansieringen görs genom bidragsansökan hos bland annat Skåneidrotten, där vi fått besked om att vi har goda chanser att få upp till 400 000 kr i bidrag. Vi ska även söka bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn och Allmänna Arvsfonden, som båda tidigare har bidragit till padelbanor i andra tennisklubbar. I vår kalkyl räknar vi med att 50% av investeringskostnaden kommer från bidrag, dvs 450 000 kr.

Vi kommer också sälja abonnemang i form av 30 st sponsorpaket där man får teckna sig för två år på exklusiva tider. Abonnemangen säljs för 25 000 kr (12 500 kr/år) och ger i så fall en intäkt på 750 000 kr om alla tecknas och som vi säkrar i förtid innan start. Vi kommer också sälja sponsorpaket där man kan namnge en bana med sitt företagsnamn för 100 000 kr per bana. Mer information om detta och hur man kan teckna sig för ett sponsorabonnemang om och när det blir aktuellt finns här: https://padel.madebywho.se

Intäktsprognos

Med en inteckningsandel på 60% gällande abonnemangsintäkterna så ger det 225 000 kr/år. Vi kalkylerar med att banorna är uthyrda en strötimme per bana och dag på vardagarna, och tre strötimmar per bana och dag på helgen, om vi räknar i snitt över året. I kalkylen räknar vi med att priset per bana per timme blir 240 kr, vilket är lägre än för andra padelbanor i närheten.

Prognos intäkter per år:

Abonnemang: 225 000 kr

Strötider vardagar: 2 h/dag * 260 dagar * 240 kr/h = ca 125 000 kr

Strötider helger: 6 h/dag * 104 dagar * 240 kr/h = ca 150 000 kr

Uthyrning av rack och bollar: ca 40 000 kr

Totalt intäkter per år: 540 000 kr

Under förutsättning att banorna är på plats från den 1 september 2020 så är intäktsprognosen ca 180 000 kr för resterande del av 2020. Därefter är intäktsprognosen 540 000 kr/år för racketcentret.

Sammanfattning

Vi ser ett behov av padelbanor i Bjärred, och att LBTK hallen lämpar sig väl för att investera i ett racketcenter med två padelbanor. Vi kan bedriva tennisverksamheten på sex tennisbanor och samtidigt få bättre förutsättningar att introducera barn- och ungdomar till tennisen genom minitennisbanorna. Vi kan finansiera projektet med eget kapital, men kommer högst troligt kunna finansiera projektet med hjälp av bidrag och abonnemangspaketen som betalas i förtid. Intäktsprognosen visar att vi stärker resultat med drygt 500 000 kronor per år. Detta innebär att vi kan satsa ytterligare på att öka kvaliteten i både Tennisskolan och på våra satsande barn- och ungdomar, och även kunna finansiera framtida investeringar i våra anläggningar, där bland annat nytt värmesystem och ny belysning behövs framöver.

Med vänliga hälsningar,

Rikard Paulsson

Styrelsens ordförande