Information från valberedningen inför årsmöte 2022.

Hej LBTK-medlemmar!

Årsmöte 2022 kommer hållas onsdagen den 9 mars kl 19.00. Ytterligare info gällande plats/forum och eventuellt anmälningsförande kommer inom kort.
Valberedningen skall enligt stadgarna senast 6 veckor före årsmötet informera medlemmarna om någon styrelsemedlem avböjt omval”.  Vi har tillfrågat avgående ledamöter samt ordföranden där Richard Paulsson, Stina Nilsson och Anders Bergelin är beredda att fortsätta i styrelsen ytterligare en mandatperiod medan Dag Eckersten och Gustav Bucht avböjt omval, samtidigt vill vi informera om att en av våra revisorer Björn Magnusson och Hans Holmstedt i valberedningen avböjt omval.

Vi skall också upplysa medlemmarna om att de som vill kandidera till styrelsen skall informera om sitt intresse till Valberedningen senast 4 veckor före årsmötet, dvs  senast den 9 februari 2022.”

Kontakta någon av Valberedningens ledamöter för ert intresse att kandidera till styrelsen.

Hans Holmstedt    ordf        070-551 75 17

Lasse Bröms                070-299 96 53

Pia-Lena Stömne            070-217 93 80

Mvh

Valberedningen, LBTK