Valberedning förslag till styrelse

Valberedningens förslag till ordförande och ledamöter i Lomma-Bjärreds TK för 2023

Valberedningen föreslår att antalet styrelseplatser bibehålles med  ordförande samt åtta ledamöter (inom ramen för gällande stadgar).

Val av ordförande på 1år: 
Rickard Paulsson ( omval )
Det finns inte någon ytterligare kandidat till ordförandeposten.

Val av styrelseledamöter på 2 år:
Jan Strandberg (omval)
Håkan Wahlberg (omval)
Niklas Denker ( nyval)
Karin Antonsson (nyval)
Utöver de personer som vi föreslår till nyval/omval finns ingen ytterligare som kandiderat till styrelsen inom den tid som stadgan föreskriver.

Ledamöter med 1 år kvar av mandatperioden: 
Anders Bergelin 
Linda Wahlqvist
Stina Nilsson
Johan Strandberg

Val av revisorer på 1 år:
Martin Gustafsson
Håkan Erikson

Bjärred den 17  februari 2023

Lasse Bröms		 Pia-Lena Stömne 	 Katarina Forsman