Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen för Lomma Bjärreds Tennisklubb får härmed avgiva berättelsen över sin förvaltning under räkenskapsåret 2022.

Styrelsen har under styrelseåret hållit nio styrelsemöten, varav sex ordinarie.  

Ordförande: Rikard Paulsson

Övriga ledamöter: Johan Strandberg, Anders Bergelin, Jan Strandberg, Katarina Fagher, Ion Postoaca, Stina Nilsson, Håkan Walberg och Linda Wahlqvist

Anställda

Klubbchef: Fredrik Lundh (heltid)

Övriga tränaranställda: Ted Tingvar (heltid)

Dessutom har klubben anlitat ett tjugotal tränare på timbasis.

Vaktmästare LBTK: Håkan Carlström (heltid) avslutade sin tjänst på LBTK den 1/12.

Anläggningsansvarig: Mickie Semjaniv (heltid) anställdes med start den 15/8.

Under verksamhetsåret har åtta tränare genomgått tränarutbildningar sanktionerade av SvTF.

Tränarmöte inkl utbildning har genomförts vid tre tillfällen och all personal har genomgått en HLR-utbildning.

Medlemskap

LBTK har under året varit medlem i Svenska Tennisförbundet, SVTF Region Syd samt Triangelns Bingoallians nr 2.

Klubben har under 2022 haft ca 900 betalande medlemmar, varav 523 juniorer. Omkring en tredjedel av medlemmarna är kvinnor (junior och senior).

Verksamhet

I början på år 2022 påverkade pandemin Covid-19 vår verksamhet på flera plan och vi har under året följt Folkhälsomyndigetens råd och restriktioner för att minska risken för smittspridning. Medlemmar och anställda har följt föreningens restriktioner på ett optimalt sätt och under året har vi kunnat hålla våra anläggningar öppna alla dagar. Vissa aktiviteter i vår aktivitetsplan kunde vi inte genomföra under januari-februari.

Tennisträning

Under 2022 hade vi 431 aktiva i vår träningsverksamhet (en ökning med 13 individer), varav 363 juniorer och 68 vuxna.

Föreningens kurser är minitennis, förtennisskola, tennisskola, vuxengrupp och tävlingsgrupp.

Sommarträningen (maj, juni och delar av augusti) hade 283 deltagare och våra populära sommarläger (vecka 25, 26 & 27) hade 218 deltagare fördelat på tre veckor.

Mål för 2022 har bland annat varit att introducera nya tränare och att utveckla Play & Stay-konceptet för minitennis och förtennisskola.

Även tävlingstränarna jobbar utifrån en framtagen planering med temaveckor och ambitionen har varit att utveckla stationsträningen och den individuella feedbacken till spelaren.

Av juniorerna har 63 valt att teckna juniorkort som ger fritt spel obegränsat antal gånger i hallen eller utomhus, med valfri spelpartner.

Tävlingar

Klubben stod värd för ett antal tävlingar under 2022. I februari fick vi dock ställa in tävlingen Bjärred Indoor. Årets SO Midi och Maxi Tour tävlingarna genomfördes under mars. I mitten av maj arrangerade vi Elite Hotels Next Generation och 18-22/5 arrangerades Bjärred Open, I augusti genomförde vi ett JSM-Race & Dubbelcup och även vårt Klubbmästerskap gick av stapeln i augusti.

Förutom tävlingar har vi även haft utbyten med andra klubbar och akademier såsom Fair Play TK, Viljan, Åkarp TK, Eslöv TK, ATL, LUGI och MTK för extra träning samt lägerverksamhet.

Seriespel

Vi har haft över 20 aktiva serielag under 2022. Vi har haft seriespelare från 8 års ålder upp till 75 års ålder och ca 70 spelare. Riktigt kul att intresset är stort inom klubben för seriespel och seriespelsansvarige håller i lagledaremöte två ggr/år. Tränarna Ted och Fredrik har varit på plats vid ett flertal tillfällen för att coacha och se våra spelare i samband med seriespel.

Grand Slam Ligan

Vi har under hösten och vintern haft 21 vuxna och 16 barn aktiva i matchspel varje vecka. Grand Slam Ligan riktar sig till våra medlemmar som är intresserade av att komma igång med matchspel. För våra juniorer är det framför allt de som tränar i tennisskolan och som vill börja spela och lära sig matchspel.

Sponsorer

Flertalet energisponsorer har bidragit till klubben. Sponsorträffen 2022 ställdes in.

Ted Tingvar har tillsammans med tre styrelseledamöter träffats vid ett par tillfällen i ett försök att göra sponsring lite tydligare och mer konkret samt möjlighet till att mer individuellt anpassa sponsringen efter önskemål. Vi får se hur detta kan påverka sponsringen under 2023.

Anläggningarna

Tennishallen;

Fortsatt har vi sett över rutinerna kring den dagliga skötseln och anpassat skötsel och verksamhet utifrån pandemin.

Diverse energiåtgärder har skett såsom isolering (av cafeteria, hall, kontor och omklädningsrum), installation av luftvärmepump på kontoret och vi har stängt av de flesta av radiatorerna.

Bana 1-4 isoleras och detta påbörjades i december 2022 och står klart i början av 2023.

Installation av LED-belysning på tennisbanorna 1-6 påbörjades i slutet av 2022 och kommer slutföras i början av 2023.

Cafeterian höll vi öppen vid ett flertal tillfällen och detta tack vare timanställda sommarjobbare.

Utomhusanläggningen;

Omklädningsrum och toaletter har totalrenoverats.

Cafeterian höll vi öppet betydligt mer än tidigare år och detta tack vare timanställda sommarjobbare.

Under sommarmånaderna anlitade vi tre timanställda LBTK-ungdomar som kompletterade skötseln av våra två anläggningar.

Bana 1 och 2 totalrenoverades och stod klara för spel våren 2022.

LBTK-Hallen och Saltsjöbaden är brandförsäkrade till fullvärde.

Årets tränare, årets Henke-stipendiat och årets medlem

Årets tränare

Harald Fagher tilldelas 2022 års tränarpris med följande motivering:

Harald är tränare på måndagar och fredagar i vår tennisskola och han är en väldigt omtyckt och kompetent tränare. Trots sin ringa ålder, 15 år, visar han på en mognad och tar ett stort ansvar i samband med träning. Harald tränar sina elever målinriktat och genomför sina träningar på ett strukturerat och pedagogiskt sätt.

Engagemanget är stort och det märks att han bryr sig om sina elever.

Harald ställer även upp för andra tränare och hjälper till och hoppar in när det behövs, både i samband med ordinarie träning och i samband med andra aktiviteter i klubbens regi.

Årets Henke-stipendiat

Ingen spelare tilldelas detta stipendiat för verksamhetsår 2022.

Årets medlem

Ulf Ericsson tilldelas årets pris med följande motivering:

Ulf är en engagerad och uppskattad medlem med ett stort föreningshjärta och han har under året bland annat agerat lagledare, varit aktiv som matchledare i samband med tävlingar, hjälper regelbundet till som tränare (både i ordinarie träningsverksamhet och i samband med diverse juniorsamlingar). Ulf har alltid nära till en hjälpande hand ?

I korridoren delar han gärna med sig av tankar & idéer för att utveckla vår förening och är verkligen en ambassadör för LBTK.

Ulf deltar på många av klubbens olika aktiviteter och ska enligt uppgift vara i princip oslagbar i fransk dubbel…

Bjärred 2023-02-15

Rikard Paulsson

Ion Postoaca                         Katarina Fagher               Håkan Walberg

Anders Bergelin                   Linda Wahlquist              Jan Strandberg

Johan Strandberg                Stina Nilsson