Villkor för kontrakt/ inne och utebanor/strötider/priser
Allmänna villkor  utebanorna och innebanorna i LBTK-Hallen.
Banan bokas och specificeras med dag och tid i bokningssystemet www.matchi.se
För abonnemang gäller följande regler:
1.  Spel gäller för högst 4 personer per bana och speltillfälle
2. Avbokning av tider kan ske närsomhelst via bokningssystemet. Blir tiden uthyrd får abonnenten tillbaka ett klipp till sitt spelkonto, som enbart kan användas till att hyra nya strötider. Inga pengar återfås från spelkontot, måste spelas upp.
3. LBTK  äger rätt att vid speciella tillfällen såsom tävlingar utnyttja avtalad tid mot den erlagda avgiften i retur eller flytta abonnenten till annan bana.
4. Avtalet gäller en utesäsong eller en innesäsong. Normalt får de som har en Fast tid möjlighet att förlänga sitt kontrakt, men LBTK kan om så behövs för övrig verksamhet ta tiden i anspråk kommande säsong och i så fall försöka hitta en annan tid/ bana.
5. Muntliga överenskommelser eller utfästelser vid sidan av detta avtal äger ingen giltighet.
6.  LBTK ansvarar inte för inom anläggningen förkomna effekter
7.  Abonnenten ikläder sig ansvar för såväl sig själv som sina medspelare att av hyresvärden lämnade föreskrifter noggrant följs och att anläggningen och därtill hörande lös egendom inte förstörs eller vanvårdas.
8. Vid force majeure såsom krig, upplopp strejk, lockout eller annan arbetsinställelse, eldsvåda , explosion, brist på bränsle, avbrott i den artificiella belysningen eller annan omständighet varöver LBTK ej råder samt vid ekonomisk force majeure, är LBTK berättigad att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande.
9. Om abonnenten bryter mot i detta avtal givna föreskrifter, äger LBTK rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
10. De som har fast tennis tid måste vara medlemmar i LBTK och minst en av de som spelar på fasta tiden måste vara registrerad i vårt bokningssystem.
11) Vid regn utomhus utgår ingen ersättning till de som har fasta tider.
12) All strötidsbokning sker via vårt bokningssystem. Betalning fasta tider sker till LBTK:s plusgiro 630016-4.
12) Betalning av fasta tider måste vara gjord senast 30 juni för kommande innesäsong, 25 april för kommande utesäsong.