Sommarkort 1 maj-31 augusti: 900 kronor.

Kortet löses och betalas på www.matchi.se

Du kan boka 1 tid, när denna är spelad kan du boka på nytt. Kortet är personligt och kan inte användas av annan. Om du spelar mot någon som inte har motsvarande kort betalar denna spelare halv spelavgift. 50 kronor för medlem, 75 kronor för icke medlem. Antingen till LBTK:s plusgiro 630016-4, eller vårt Swish-konto 1234218459 innan spel. Ange tiden. Sommarkortsinnehavaren har ansvaret att gästen informeras och betalar. Viktigt att alla gör rätt för sig. Vi gör stickprovskontroller emellanåt.