Kallelse extra årsmöte 8 januari 2018!

Uppdatering stadgar

Klubbens tänkta nya stadgar är nu enhälligt godkända på ett första extra årsmöte. För att stadgarna skall bli bindande så krävs ytterligare ett årsmöte. Vi kallar därför till extra årsmöte den 8:e januari 2018.

Ni är varmt välkomna till årsmötet där vi alltså kommer rösta om de nya stadgarna. Om årsmötet röstar för ett godkännande blir de nya stadgarna giltiga och gällande från och med extra årsmötets slut.

 

Styrelsen för LBTK

Föredragningslista

Extra årsmöte 8 januari 2018 19.00, LBTK-Hallen.

 

1)     Mötets öppnande

2)     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3)     Val av protokolljusterare och rösträknare

4)     Fastställande av röstlängd för årsmötet

5)     Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt

6)     Fastställande av föredragningslista

7)     Röstning gällande styrelsens förslag till ändring av LBTKs stadgar

8)     Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *