Roland Hansson går in som mentor i LBTKs tennisverksamhet

Hur lär man sig tennis smartast? Hur är man en bra tennisförälder för ett tennisspelande barn? Det här är ett par av de frågor som Roland Hansson funderat på och lärt ut till tennistränare, tennisspelare och tennisföräldrar genom alla år som Roland har varit aktiv både inom LBTK, Svenska Tennisförbundet och Internationella Tennisförbundet ITF. LBTK kommer få förmånen att än en gång ta del av Rolands kunskaper genom ett mentorskap som ger stöttning dels till alla de tränare och ledare som är verksamma i klubben, men också direkt till de som är med i tennisskolan och tävlingsgrupperna i klubbens regi. Dessutom kommer Roland att ge föräldrarna de redskap som krävs för att vara en stöttande del i barnens tennisspelande, oavsett vilken nivå man befinner sig på. Hur agerar man i olika situationer för att ge barnen självförtroende och självkänsla, och varför är det viktigt att berömma karaktären och inte resultatet? Roland kommer att hålla i ett par sessioner ämnat för tennisföräldrar under terminen, och som sträcker sig längre än att bara handla om tennis. Det vill ni inte missa!

Roland Hansson har tidigare varit bosatt i Bjärred och varit tennistränare i LBTK. Han var bland annat Henrik Sundströms tränare både före och under tiden som Henrik tog klivet ut på tennisens världsscen och nådde nr 6 på världsrankingen. Vi är många tennisspelare i klubben som haft förmånen att ha haft Roland som tränare, inte minst vår chefstränare David Ekeroth. Roland har en gedigen pedagogisk bakgrund, utbildad på GIH och jobbat som idrottslärare. Under många år var Roland ansvarig på Svenska Tennisförbundet för tränarutbildningens Steg 3 för teknikträning och hur man lär ut tennis på ett pedagogiskt sätt. För ett par år sedan fick Roland pris av ITF för sina gärningar, vilket uppmärksammades av bland annat HD, se länk: https://www.hd.se/2017-09-15/tennistranare-fick-unikt-pris

Roland har en stor passion till tennisen med ett stort hjärta för Bjärred och LBTK, och det är fantastiskt kul att vi med sponsorers hjälp lyckats knyta honom till LBTK för att vara med och utveckla vår tennisverksamhet i ett mentorskap för spelare, tränare och föräldrar!

Vi kommer ha ett första föräldramöte den 17 september kl. 18.00 – ca 20.00. Mötet riktar sig främst till föräldrar med barn i tävlingsgrupperna, men även föräldrar med barn i tennisskolan kan ha stor nytta av Rolands kunskaper och är välkomna.

För planeringens skull, anmäl er till info@lbtktennis.se.

Rikard Paulsson, ordförande LBTK