Information från LBTK:s valberedning

Valberedningen ska enligt klubbens stadgar informera medlemmarna om någon avgående styrelseledamot inte vill kandidera för nästa mandatperiod. Valberedningen har haft kontakt med Christer Fåhraeus och Ted Tingvar som båda avböjer omval.

Valberedningen vill därför upplysa klubbens medlemmar om att den som vill kandidera till styrelsen skall meddela valberedningen om sitt intresse senast fyra veckor före årsmötet, dvs senast den 4 februari 2020, för att vara valbar. Anmälan kan göras till valberedningen via LBTK:s email: info@lbtktennis.se eller lämnas in på klubbens kansli.

Hans Holmstedt

Lasse Bröms

Pia-Lena Stömne