Valberedningens förslag till ordförande och ledamöter i Lomma-Bjärreds TK för 2020

Valberedningen föreslår att antalet styrelseplatser reduceras med en ledamot till ordförande samt sju ledamöter (tidigare åtta ledamöter).

Val av ordförande på 1år:

Rickard Paulsson ( omval )

( det finns inte någon ytterligare kandidat till ordförandeposten)

Val av styrelseledamöter på 2 år:

Anders Bergelin ( omval )

Gustav Bucht ( omval )

Stina Nilsson ( nyval )

Dag Eckersten ( nyval )

Utöver de personer som vi föreslår till nyval finns ingen ytterligare som kandiderat till styrelsen inom den tid som stadgan föreskriver.

Ledamöter med 1 år kvar av mandatperioden:

Katarina Fagher

Ion Postoaca

Jan Strandberg

Val av revisorer på 1 år:

Rasmus Grahn (omval)

Björn Magnusson (omval)

Bjärred den 11 februari 2020

Lasse Bröms,  Pia-Lena Stömne och Hans Holmstedt