Tennisaktuellt mars

Vi kan väl så smått bocka av att vintern är klar för denna gång. Det blev mer en lång och blöt höst. Vi får hoppas att utebanorna inte fått vattensjuka. Däremot har vi tyvärr lite andra bekymmer med coronaviruset och hur det ska hanteras.

Corona

Jag talade med Tennisförbundet idag om hur vi ska bedriva vår verksamhet. Man väljer att följa skoldirektivet innebärande att det kan vara öppet och verksamhet kan vara igång. Läger och utbildningar ställs in pga resor och tätare kontakt. Vi vill dock uppmana alla att vara överdrivet försiktiga tills läget klarnar. Tänk på er själva och andra en extra gång innan ni tar er till hallen så att det känns bekvämt. Använd omdömet! Mer information i slutet av detta brev.

SO MIDI och MAXI Tour

Angående tävlingarna nästa helg får vi avvakta och följa rapporterna från myndigheterna.

Sommarläger

I början av nästa vecka planerar vi att öppna anmälningarna till våra populära sommarläger vecka 25 & 26. Ni kommer hitta anmälningar till sommarläger här, http://www.lbtk.se/anmala/

Sommartennisskola

De som går i våra tennisskolor nu under våren kommer få erbjudande om sommarträning.

Vuxenkurs

Intensivkursen blev fulltecknad med rasande fart. Flera på reservlistan dessutom. Nu ser vi fram emot helgen.

Nästa kurs är 12-14 juni.

Enkäten

Tack alla som tog sig tid att fylla i enkäten. En sammanställning kommer att göras och presenteras vid ett senare tillfälle.

Årsmötet

På årsmötet 3 mars beslutades att satsningen på padel och minitennisbanor genomförs. Information om abonnemang har gått ut tidigare.

Lövräfsning

21 mars kl 10–13 vid utebanorna.

Med vänliga hälsningar

Stefan Strandquist, Tf. klubbchef

.

Information om coronavirus

Svenska Tennisförbundet har med anledning av coronaviruset fått frågor från föreningar och utövare om förhållningssätt för verksamhet och tävlande.

Regeringen har förbjudit alla allmänna sammankomster med mer än 500 personer, vilket också berör idrottsevenemang. Det finns inga direktiv gällande den dagliga verksamheten i idrottsföreningar, utan det är upp till varje förening att själv utifrån sina förutsättningar och verksamhet fatta sunda beslut i syfte att minska smittorisken. Svenska Tennisförbundet fungerar här som stöd till föreningarna.

Förbundsstyrelsen har beslutat att ställa in alla planerade landslagsaktiviteter och nationella utbildningsaktiviteter som var planerade att genomföras under mars månad. Detta utifrån att minska resandet. Beslut om aprils månads aktiviteter och tävlingar är ännu inte tagna, det vill säga ligger fast tills något annat meddelas. Förbundsstyrelsen tar situationen på stort allvar, följer utvecklingen noga och är beredd att fatta snabba beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

Samhällets åtgärder fokuseras nu på att bekämpa spridningen av coronaviruset men samtidigt finns det en stor respekt för att restriktionerna även kan komma att innebära ekonomiska konsekvenser för föreningarna. Idrotten står här samlad genom de olika idrottsförbunden och Riksidrottsförbundet som löpande för samtal med regeringen.

Nedan följer kortfattad information riktad till utövare och föreningar.

För utövare
• Om du är sjuk gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen.
• Du behöver inte tacka för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för matchen”.
• Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
• Tvätta händerna med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.

För föreningar
• God handhygien är en viktig förebyggande åtgärd. Säkerställ möjlighet för era besökare att kunna tvätta händerna. Se till att handtvål, och gärna handsprit, finns tillgängligt.
• Ladda gärna ner affischen God handhygien (pdf) som kan sättas upp på lämpliga ställen i tennishallen
• Vi uppmanar föreningar att löpande följa råd och hänvisningar från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet

Ytterligare information
Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Uppdaterad information riktad till föreningar och utövare kommer vi löpande att publicera på Tennis.se

Nationella aktiviteter/tävlingar som ställs in under mars månad
• 20–22 mars: Träningsläger U13, Jönköping
• 25–26 mars: Fysläger U16 Bosön, Stockholm
• 26-28 mars: Multi SkillZ-utbildning, Helsingborg
• 7-14 mars: WTT Juniors, Kramfors (inställt av ITF)


Med vänliga hälsningar,
Svenska Tennisförbundet