Tävlingsgrupp

Tävlingsgruppen HT-2020 – VT-2021

Målet med träningen:

Att spelaren ska lära sig ta ansvar för sin tennissatsning och få en positiv utveckling i sitt tävlande på lokal, regional eller nationell nivå.

Rekommendationer för spelaren:

–       Tävla regelbundet dvs spela matcher i seriespel och/eller tävlingar 1-2 ggr/månad. Alla matcher räknas oavsett om det är singel, dubbel, interna tävlingar, externa tävlingar eller om du utmanar någon kamrat på match. Med regelbunden matchning så får du rutin och dessutom har du något att träna inför och se fram emot.

–       Genomför en fysisk uppvärmning inför varje tennisträning på ett moget och fokuserat sätt.

–       Medverka i de externa tävlingar som klubben arrangerar (Bjärred Open utomhus, Bjärred Indoor, Next Gen och JSM Race). Förutsatt att spelaren har rätt ålder och spelstyrka.

–       Uppför dig föredömligt både på och av banan och representera klubben på ett bra sätt. Respektera funktionärer, motståndare och föräldrar. 

–    Kom i tid inför dina träningar och matcher.

–       Var en bra kamrat på och utanför banan.

–       Vid förfrågan, ställ upp som funktionär/tränare/domare vid klubbens egna arrangemang. 

–       Vid förfrågan, spela seriematcher för klubben.

–       Ha regelbunden ”egenträning” vid sidan av klubbens ordinarie träning.

–       Bär klubbkläder i samband med seriespel.

–       Medverka vid de teoripass som hålls på klubben.

Rekommendationer för föräldrarna:

–       Medverka vid det årliga föräldramötet.

–       Rådgör med klubbens huvudtränare vid beslut som påverkar barnets tennis.

–       Ställ upp som lagledare i samband med seriespel.

Klubbens motprestationer:

–       Kraftigt subventionerad träningsavgift. 

–       Klubben erbjuder fem träningstillfällen måndag – fredag (fyra eftermiddagspass och ett morgonpass). Morgonpasset kostar 50:-/tillfälle och spelaren faktureras totala summan i slutet av respektive termin.

–       Tävlingsspelare erhåller en mentor då spelaren uppnår minst regional nivå. Med regional nivå menas att spelaren kontinuerligt når minst kvartsfinal i de  externa tävlingar som arrangeras i region Syd. Syftet med mentorskapet är att guida spelaren i sin satsning.

–       De spelare som tränar minst tre tillfällen/vecka ingår i en whatsapp-grupp där diverse information och utbildningsmaterial delas. 

–       Spelaren erbjuds möjlighet till ett morgonpass/vecka på fredagar kl 07.00 – 08.00. Gäller endast de spelare som tränar minst tre pass/vecka och         dessutom kontinuerligt medverkar vid föreningens evenemang såsom klubbens läger, tävlingsresor, seriespel etc. Morgonpasset kostar 50:-/tillfälle och spelaren faktureras totala summan i slutet av respektive termin.

–       Spelaren får representera klubben i seriesammanhang.

–       Matchbevakning vid av klubben utvalda tävlingar och tävlingsresor – se aktivitetsplanen på www.lbtk.net för mer info.

–       Erbjuds träning inför JSM inne, JSM ute & SALK Open. Träningen arrangeras dagarna innan respektive tävling.

–       Får ett allmänt uppvärmnings- och fysprogram tilldelat sig. Om spelaren önskar sig detta.

–       Spelaren får vid 15 års ålder en möjlighet att utbilda sig till tennistränare.Träningsavgifter

1 tillfälle/veckan: 1000kr (faktureras terminsvis)
2 tillfällen/veckan: 1900kr (faktureras terminsvis)
3 tillfällen/veckan: 3500kr (faktureras terminsvis)
4 eller fler tillfällen/veckan: 4600kr (faktureras terminsvis)

Ansvarig tränare: Fredrik Lundh

Anmälan:

https://www.matchi.se/forms/F5dRNFKLTdQMCGwmNl3y