Årsmöte 2021

Valberedningens förslag till ordförande och ledamöter i Lomma-Bjärreds TK för 2021

Valberedningen föreslår att antalet styrelseplatser utökas med en ledamot till ordförande samt åtta ledamöter (inom ramen för gällande stadgar).

Val av ordförande på 1år:

Rickard Paulsson ( omval )

(det finns inte någon ytterligare kandidat till ordförandeposten)

Val av styrelseledamöter på 2 år:

Katarina Fagher (omval)

Ion Postoaca (omval)

Jan Strandberg (omval)

Håkan Walberg (nyval)

Utöver de personer som vi föreslår till nyval/omval finns ingen ytterligare som kandiderat till styrelsen inom den tid som stadgan föreskriver.

Ledamöter med 1 år kvar av mandatperioden:

Anders Bergelin

Gustav Bucht

Stina Nilsson

Dag Eckersten

Val av revisorer på 1 år:

Rasmus Grahn (omval)

Björn Magnusson (omval)

Bjärred den 18 februari 2021

Lasse Bröms,  Pia-Lena Stömne och Hans Holmstedt