Information från årsmötet

Information från ordförande

Så var årsmötet 2021 avklarat. Mötet kunde genomföras på ett väldigt bra sätt trots att det genomfördes digitalt och att vi inte hade möjlighet att träffas fysiskt i hallen och diskutera året som gått och framtiden tillsammans. Ett stort tack till de 24 medlemmar som loggade in och deltog på vårt årsmöte!

Årsmötet omvalde Rikard Paulsson som ordförande på ytterligare ett år, samt styrelseledamöterna Katarina Fagher, Ion Postoaca och Jan Strandberg på två år. Håkan Walberg valdes in som ny i styrelsen på två år. Styrelsen 2021 består därmed av Ordförande Rikard Paulsson, samt åtta styrelseledamöter; Anders Bergelin, Gustav Bucht, Katarina Fagher, Stina Nilsson, Dag Eckersten, Ion Postoaca, Jan Strandberg samt nämnda Håkan Walberg. Till revisorer omvaldes Björn Magnusson och Rasmus Grahn. Även Valberedningen valdes om bestående av Hans Holmstedt, Lars Bröms och Pia-Lena Stömne med Hans Holmstedt som ordförande.

Klubbchefen Fredrik Lundh delade ut Henke Stipendiet, Wallys Minne och Ingvar Emmertz pris på 7500 SEK  till Elin Axler och utsåg årets tränare som blev Elisabeth Johansson. Stort grattis till våra pristagare! I övrigt konstaterade Fredrik att intresset för tennis är stort och verksamheten i Tennisskolan och övriga träningar utökades med ca 25% jämfört med året innan.

Ekonomin är i balans och vi hade under 2020 ett plusresultat på 250 000 kr jämfört med ett minusresultat på 257 000 kr för 2019. För 2021 har styrelsen budgeterat för ett positivt resultat på ca 300 000 kr.

Ordförande informerade även om att vi nu skrivit på ett 10 års arrendeavtal med kommunen för båda våra anläggningar som ligger nu för godkännande hos kommunstyrelsen, vilket är väldigt goda nyheter för klubben. Styrelsen har även med hjälp av en besiktningsman gått igenom våra anläggningar och tagit fram en Underhållsplan. Båda dessa positiva saker ger oss bättre möjligheter att kunna budgetera för underhåll under många år framåt, och ger styrelsen bättre förutsättningar att besluta hur vi ska utveckla verksamheten och investera i våra anläggningar.

Styrelsen kommer närmsta tiden fokusera på att besluta om nödvändigt underhåll i anläggningarna och vilka investeringar vi ser som mest nödvändiga och/eller intressanta för att kunna utveckla klubben. Vad gäller Saltsjöbaden så har vi fört en dialog med kommunen om hur  LBTK kan bidra med att göra området ännu mer attraktivt för kommunens invånare. Vi undersöker bland annat möjligheter att rusta upp befintliga grusbanor, anlägga 1-2 padelbanor, minitennisbana samt göra en rejäl uppfräschning av klubbhuset och dess uteplats. Vi ser de här investeringarna som en fantastisk möjlighet att göra vårt Saltsjöbaden till Sveriges bästa och mest attraktiva anläggningar! Styrelsen kommer kommunicera löpande kring planer och beslut kring detta, och vi välkomnar också era förslag och engagemang kring de här frågorna.

Nu ser vi även fram emot den snart stundande utesäsongen!

Rikard Paulsson

Ordförande