Valberedningens förslag till ordförande och ledamöter i Lomma-Bjärreds TK för 2022

Valberedningen föreslår att antalet styrelseplatser bibehålls och liksom 2021 består av ordförande samt åtta ledamöter (inom ramen för gällande stadgar).

Val av ordförande på 1år:

Rickard Paulsson ( omval )

(det finns inte någon ytterligare kandidat till ordförandeposten)

Val av styrelseledamöter på 2 år:

Stina Nilsson (omval)

Anders Bergelin (omval)

Linda Wahlqvist (nyval)

Johan Strandberg (nyval)

Utöver de personer som vi föreslår till nyval/omval finns ingen ytterligare som kandiderar till styrelsen inom den tid som stadgan föreskriver.

Ledamöter med 1 år kvar av mandatperioden:

Katarina Fagher

Ion Postoaca

Jan Strandberg

Håkan Walberg

Val av revisorer på 1 år:

Rasmus Grahn (omval)

Oskar Ebbinghaus (nyval)

Bjärred den 17 februari 2022

Lasse Bröms,  Pia-Lena Stömne och Hans Holmstedt