Inför årsmötet 2022

Här finner du Årsredovisning för 2021, Verksamhetsberättelse för 2021 och en inkommen motion med styrelsens yttrande.

Välkommen till vårt årsmöte onsdagen den 9 mars kl 19.00-20.00 i vår cafeteria i LBTK-hallen!