SO MIDITOUR – DELTAGARLISTA 19/3

Anmälda och reservlista SO Tour Miditour SVTF SYD, LBTK Lördag 19/3 kl 12-15.

Samling sker kl 11.45.

(födda 2013-2014)

1. Malte Otterstedt, Höll TK

2. Oscar Alestam, LBTK

3. Alve Engdahl, TTK

4. Alva Armano, LBTK

5. Jakob Gerge-Nilsson, LBTK

6. Carl Tiensuu, LBTK

7. Edvin Melo

8. Isabelle Olenklint, LBTK

9. Anton Mellström, LBTK

10. Julia Sandgren, LBTK

11. Alva Nilsson, LBTK

12. Frank Lindström, LBTK

13. Hjalmar Björklund, LBTK

14. Louise Heger

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Inga reserver.