Kära medlemmar

Det är med oro vi närmar oss vintern och vad eskalerande elpriser kommer att göra med vår ekonomiska situation. Vi har en ekonomi i god ordning med stor aktivitet i hallen, men skulle elpriserna dra iväg kan vi snabbt ställas inför svåra val. Till skillnad från privata marknaden får, i nuläget, inte företag eller föreningar några särskilt riktade energibidrag.

Åtgärder

LBTK:s styrelse, klubbchef och anläggningsansvarig ser just nu över vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas. Ambitionen är att investera och förbereda oss både kort- och långsiktigt och vi tittar nu över och får in offerter gällande hur vi på ett bättre sätt ska isolera hallen och vår belysning på tennisbanorna. Vi ser även över alternativ för att ersätta direktverkande el.

Några åtgärder vi redan beslutat att genomföra och/eller redan genomfört:

–        Isolering av all plåt som är ytterväggar (tre väggar) på bana 1-4 för att vi fortsättningsvis inte ska ”elda till kråkorna” utan ta till vara och bibehålla den värme som vi producerar. Stora porten på bana 2 ersätts och två plåtdörrar byts ut.

–        Belysningen på tennisbanorna kommer vi ändra till LED, detta gäller på bana 1-6. Med detta kommer vi markant få ner antalet förbrukade kilowatt-timmar.

–        Bastun stängs från och med 1 december.

–        Vanliga lysrör byts till LED på diverse ställen i anläggningen.

–        Flertalet armaturer stängs ner och går ej att tända.

–        Tätning av dörrar och fönster sker kontinuerligt.

–        Tennisbanorna går numera endast att tändas fem minuter före bokad timme och släcks fem minuter efter (mot tidigare tio min före och tio min efter).

Med dessa åtgärder hoppas vi att vi fortsättningsvis kan bibehålla och till och med förbättra vår ”goa” känsla i hallen.

Bidrag och stöd

Klubbchefen söker bidrag och LBTK för en bra dialog med kommunen och vi hoppas att vi kommer kunna få en viss ekonomisk backning för både investeringarna i anläggningen och för de ökade elkostnaderna.

Ytterligare info och beslut

I början av december kommer ni alla få ett informationsmail med eventuella ytterligare åtgärder som kanske påverkar dig som medlem och även ett gäng tips om hur du som medlem kan hjälpa LBTK att energispara.

Vi ses i hallen!

/

Fredrik Lundh, klubbchef LBTK