Viktig info till alla medlemmar i LBTK inför 2023!

Hej alla medlemmar i LBTK!

Vi har haft ett fantastiskt tennisår för klubben, med rekordmånga aktiviteter, framgångar och inte minst mycket tennisspelande på våra anläggningar! Vår ambition är att fortsätta utveckla klubben, anläggningarna och vår tennisverksamhet framöver, och planerna för nästa år är i full gång. Vi står också inför en något mer osäker tid framöver med ökade elpriser och kostnader generellt, och därför är det viktigt att vi samtidigt som vi investerar i bland annat energieffektivisering också har en balanserad budget som går ihop och tar höjd för ökade kostnader. 

Styrelse och klubbchef vill med detta mail informera dig om vilka anläggningsförbättringar och ekonomiska åtgärder vi beslutat att genomföra och hur dessa påverkar dig som medlem i LBTK från januari 2023.

Vi har haft ett bra elavtal med fast elpris men som nu löper ut den 31 december. Vårt elpris kommer med största säkerhet höjas rejält från och med den 1 januari 2023 och vi har valt att budgetera för en tre gånger så hög kostnad för el och värme för år 2023. För att minska risken för en skenande energikostnad, har styrelsen beslutat om ett antal energibesparande åtgärder samt långsiktiga investeringar i anläggningen i syfte att sänka energibehovet.

Investeringar som styrelsen beslutat om för att kort- och långsiktigt öka energieffektiviseringen uppgår till ca 1,3 miljoner kr. Vi ansöker även om bidrag från Riksidrottsförbundet (Sisu) för energieffektiviserande åtgärder.

Beslutade och delvis genomförda energieffektiviseringar

 • Isolering av all plåt som är ytterväggar (tre väggar) på bana 1-4 samt byte av portar och dörrar för att behålla den värme som vi producerar. Påbörjas den 12 december.
 • Belysningen på tennisbanorna kommer vi byta till LED på bana 1-6. Med detta kommer vi markant få ner antalet förbrukade kwh. Påbörjas under jullovet.
 • Luftvärmepump installeras i kontorsdelen.
 • Tilläggsisolering i hela den låga takdelen (kafeteria, kontor och korridorer).
 • Vanliga lysrör byts till LED på olika ställen i anläggningen.
 • Tätning av övriga dörrar och fönster.

Styrelsen har även diskuterat hur vi kan göra anläggningens värmekällor mer effektiva, exempelvis nya och effektivare värmepumpar eller fjärrvärme. Dessutom pågår diskussioner med leverantörer av solcellsanläggningar för att framöver kunna utnyttja taket för att producera egen el. Styrelsen har även en bra dialog med kommunen i dessa frågor. Vi kommer informera fortlöpande kring besluten i dessa frågor.

Ytterligare förbättringsåtgärder som LBTK genomför inför 2023:

 • Elementen stängs av (drivs av direktverkande el).
 • Tennisbanorna går att tändas fem minuter före bokad timme och släcks fem minuter efter (mot tidigare tio min före och tio min efter).
 • Flertalet armaturer stängs ner och går ej att tända.
 • Bastun stängs från och med 1 december.

Budget i balans

Med dessa åtgärder kommer vi kunna öka energieffektiviseringen och få ett bättre inomhusklimat. Trots detta så kommer vi ändå få markant högre kostnader för 2023 pga högre elpris och andra ökade kostnader. Därför har styrelsen i tillägg till kostnadsbesparande åtgärder även beslutat för att göra en generell prisjustering på 15% för att få en budget i balans med nuvarande ambitionsnivå för verksamheten..

Styrelsen beslutade vid budgetmötet den 15 november att höja avgifterna generellt med 15%. De som berörs av dessa avgiftshöjningar är följande:

 • Träningsavgifter (inne & ute)
 • Abonnemang (inne & ute)
 • Banhyra (strötimmar inne & ute)
 • Spelkort (junior, dag, sommar och pensionär)
 • Sommarläger
 • Måndagstennisen
 • Tävlings- och lägerarrangemang (interna & externa aktiviteter)

Det är ovisst hur hårt el- och värmekostnaderna kommer drabba oss så vill uppmärksamma er om att även en prisjustering inför hösten 2023 kan ske. Med detta menas att priserna kan justeras till antingen lägre eller högre, helt baserat på utfall baserat på vinter och vår.

Din hjälp som LBTK-medlem

Ovissheten är stor hur det kommer att se ut framöver och vi vill även be dig att hjälpa oss med att hålla nere energiförbrukningen.

Några exempel på hur du som LBTK-medlem kan hjälpa oss:

 • Nu kan du som medlem eller företag stötta oss på vårt swishnummer 123 421 84 59 bli energisponsor 2023! Swisha valfritt belopp och skriv ditt namn och ”energisponsor 2023”. 

Alla bidrag, stora som små, är varmt välkomna och emottages tacksamt!

Alla energisponsorer kommer visas på vår stora skärm i hallens entré och på vår hemsida.

 • Duscha lite snabbare än vanligt, alternativt duscha hemma.
 • Släck lamporna när du lämnar toalett eller omklädningsrum.
 • Se till så att ytterdörren stängs ordentligt.
 • Vänligen se till så att dörrarna från kafeterian in till bana 1 alltid är stängda.
 • Släck tennisbanan om ni avslutar träningspasset tidigare.

Tipsa gärna Mickie Semjaniv, anläggningsansvarig, kring åtgärder som vi kanske missat. Eller om ni som privatperson eller företag kan hjälpa till på något sätt för att stötta föreningen. Ni når honom på mickie@lbtk.se 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen och Klubbchefen