Information från valberedningen

Inför val av styrelse för 2024 har ordföranden, Rikard Paulsson, avböjt omval. Om du vill nominera någon till styrelsen skall du kontakta någon i nedanstående valberedning senast den 7 februari.

Lasse Bröms                      070-2999653     lassebroms@hotmail.com

Katarina Forsman              076-8041876     katarina.forsman@collea.se

Pia-Lena Stömne                070-2179380     pia_lenas@hotmail.com