Valberedningens förslag till ordförande, ledamöter och revisorer i Lomma-Bjärreds TK för 2024.

Val av ordförande på 1år:

Håkan Walberg (nyval)

Det finns inte någon ytterligare kandidat till ordförandeposten.

Val av styrelseledamöter på 2 år:

Anders Bergelin (omval)

Linda Wahlqvist (omval)

Stina Nilsson (omval)

Johan Strandberg (omval)

Utöver de personer som vi föreslår till nyval/omval finns ingen ytterligare som kandiderat till styrelsen inom den tid som stadgan föreskriver.

Ledamöter med 1 år kvar av mandatperioden:

Jan Strandberg

Niklas Denker

Karin Antonsson

Val av revisorer på 1 år:

Martin Gustafsson

Håkan Erikson

Bjärred den 16 februari 2024

Lasse Bröms                                Pia-Lena Stömne                       Katarina Forsman