Juniorkort

Juniorkort kostar 700 kronor per år. Om man startar 1 september är priset 400 kronor till årets slut. Det är inte längre tillåtet för juniorer att gå in på ledig bana om man inte löst juniorkort.

För att få lösa juniorkort måste man vara med i LBTK:s inomhus träningsverksamhet och representera vår klubb. Representera klubben innebär att det står LBTK på din tävlingslicens, och att du spelar för LBTK i tävlingar och seriespel. Om du inte är tävlingsspelare ska din klubbträning bedrivas av LBTK. Betalning görs till LBTK:s plusgiro 630016-4, sen bokar vi in spelmöjligheterna till ditt spelkonto, det kan ta någon dag.

Kortet är personligt och får inte användas av annan. Du kan spela mot vem som helst, meningen med kortet är att de som är mera intresserade kan  öka sitt tenniskunnande med mera spel, mot pappa, mamma, kompisar. Förutom med mamma och pappa betalar motståndaren för sin halva om hen inte har juniorkort, 50 kr. 1 timme går att boka åt gången, när denna är spelad kan du boka på nytt. Missbrukas kortets syfte kan kortet avslutas utan återbetalning.