Seniorkort gäller alla dagar, alla tider. Du kan boka en tid, när denna är spelad kan du boka ny tid. Gäller inne och utebanor. Pris 2700 kr och gäller till årsskiftet. Startar du efter 1 april betalar du 2100 kronor. Efter 1 september betalar du 1100 kr. Betalning sker till LBTK via MATCHI eller plusgiro.
1 timme kan bokas åt gången. Den du spelar mot måste också ha kort, annars betalar motståndaren/gästen in halva ordinarie banhyran till LBTK:s plusgiro 630016-4 eller swish-konto 1234218459, mellan 50-125 kr (se Prisöversikt). Seniorkortsinnehavaren har ansvaret att gästen informeras och betalar rätt avgift. Viktigt att alla gör rätt för sig. Vi gör stickprovskontroller emellanåt. Sköts inte betalning av motståndaren/gästen och detta fortsätter efter påpekanden kan Seniorkortet avslutas.