Strötid

Strötider bokas via www.bokatennis.se/lbtk. Det kostar 100 kr för medlem och 150 kr för icke medlem för en timme.